Seriesdang ซีรี่ย์ดัง

Toggle light
ความคิดเห็น
90 จำนวนการดู
Report
Favorite
หากเซิร์ฟเวอร์ปัจจุบันใช้งานไม่ได้ โปรดลองใช้เซิร์ฟเวอร์อื่นด้านล่าง
หากเซิร์ฟเวอร์ปัจจุบันใช้งานไม่ได้ โปรดลองใช้เซิร์ฟเวอร์อื่นด้านล่าง
  มือยิงมรณะ Dead Ringer พากย์ไทย ตอนที่1-20
  of 2

  มือยิงมรณะ Dead Ringer พากย์ไทย ตอนที่1-20

  43 min

  มือยิงมรณะ Dead Ringer พากย์ไทย เว่ยเสี่ยวเฉิน กัปตันหญิงชาวอเมริกันเชื้อสายจีนที่เป็นผู้นำทีมหน่วยสวาทและสลายฐานของกลุ่มค้ามนุษย์ และค้นพบร่างของผู้หญิงคนหนึ่งที่กลายเป็นน้องสาวฝาแฝดของเธอ เหลียงซี เสี่ยวเฉินรู้สึกเสียใจและสาบานว่าจะใช้ชีวิตที่เหลือของเธอเพื่อติดตามความจริงเบื้องหลังการฆาตกรรมน้องสาวของเธอ มือยิงมรณะ Dead Ringer พากย์ไทย

  Wei Xiao Chen, a Chinese-American female captain who leads a SWAT team and breaks up the base of a human trafficking syndicate, and discovers the body of a woman who turns out to be her twin sister, Liang Xi. Xiao Chen is devastated and vows to spend the rest of her life tracking down the truth behind her sister’s murder.

  เว่ยเสี่ยวเฉิน กัปตันหญิงชาวอเมริกันเชื้อสายจีนที่เป็นผู้นำทีมหน่วยสวาทและสลายฐานของกลุ่มค้ามนุษย์ และค้นพบร่างของผู้หญิงคนหนึ่งที่กลายเป็นน้องสาวฝาแฝดของเธอ เหลียงซี เสี่ยวเฉินรู้สึกเสียใจและสาบานว่าจะใช้ชีวิตที่เหลือของเธอเพื่อติดตามความจริงเบื้องหลังการฆาตกรรมน้องสาวของเธอ

  Wei Xiao Chen, a Chinese-American female captain who leads a SWAT team and breaks up the base of a human trafficking syndicate, and discovers the body of a woman who turns out to be her twin sister, Liang Xi. Xiao Chen is devastated and vows to spend the rest of her life tracking down the truth behind her sister’s murder.

  เว่ยเสี่ยวเฉิน กัปตันหญิงชาวอเมริกันเชื้อสายจีนที่เป็นผู้นำทีมหน่วยสวาทและสลายฐานของกลุ่มค้ามนุษย์ และค้นพบร่างของผู้หญิงคนหนึ่งที่กลายเป็นน้องสาวฝาแฝดของเธอ เหลียงซี เสี่ยวเฉินรู้สึกเสียใจและสาบานว่าจะใช้ชีวิตที่เหลือของเธอเพื่อติดตามความจริงเบื้องหลังการฆาตกรรมน้องสาวของเธอ

  Wei Xiao Chen, a Chinese-American female captain who leads a SWAT team and breaks up the base of a human trafficking syndicate, and discovers the body of a woman who turns out to be her twin sister, Liang Xi. Xiao Chen is devastated and vows to spend the rest of her life tracking down the truth behind her sister’s murder.

  เว่ยเสี่ยวเฉิน กัปตันหญิงชาวอเมริกันเชื้อสายจีนที่เป็นผู้นำทีมหน่วยสวาทและสลายฐานของกลุ่มค้ามนุษย์ และค้นพบร่างของผู้หญิงคนหนึ่งที่กลายเป็นน้องสาวฝาแฝดของเธอ เหลียงซี เสี่ยวเฉินรู้สึกเสียใจและสาบานว่าจะใช้ชีวิตที่เหลือของเธอเพื่อติดตามความจริงเบื้องหลังการฆาตกรรมน้องสาวของเธอ

  Wei Xiao Chen, a Chinese-American female captain who leads a SWAT team and breaks up the base of a human trafficking syndicate, and discovers the body of a woman who turns out to be her twin sister, Liang Xi. Xiao Chen is devastated and vows to spend the rest of her life tracking down the truth behind her sister’s murder.

  เว่ยเสี่ยวเฉิน กัปตันหญิงชาวอเมริกันเชื้อสายจีนที่เป็นผู้นำทีมหน่วยสวาทและสลายฐานของกลุ่มค้ามนุษย์ และค้นพบร่างของผู้หญิงคนหนึ่งที่กลายเป็นน้องสาวฝาแฝดของเธอ เหลียงซี เสี่ยวเฉินรู้สึกเสียใจและสาบานว่าจะใช้ชีวิตที่เหลือของเธอเพื่อติดตามความจริงเบื้องหลังการฆาตกรรมน้องสาวของเธอ

  Wei Xiao Chen, a Chinese-American female captain who leads a SWAT team and breaks up the base of a human trafficking syndicate, and discovers the body of a woman who turns out to be her twin sister, Liang Xi. Xiao Chen is devastated and vows to spend the rest of her life tracking down the truth behind her sister’s murder.

  Leave a Reply