Seriesdang ซีรี่ย์ดัง

Toggle light
ความคิดเห็น
108 จำนวนการดู
Report
Favorite
หากเซิร์ฟเวอร์ปัจจุบันใช้งานไม่ได้ โปรดลองใช้เซิร์ฟเวอร์อื่นด้านล่าง
หากเซิร์ฟเวอร์ปัจจุบันใช้งานไม่ได้ โปรดลองใช้เซิร์ฟเวอร์อื่นด้านล่าง
  รักวุ่นๆ กับคุณชายขายชา A Camellia Romance พากย์ไทย (24ตอนจบ)
  of 0

  รักวุ่นๆ กับคุณชายขายชา A Camellia Romance พากย์ไทย (24ตอนจบ)

  45 min

  รักวุ่นๆ กับคุณชายขายชา A Camellia Romance พากย์ไทย เรื่องราวของ สวี่ฉุนฉุน คุณหนูใหญ่แห่งตระกูลสวี่ ถูกแม่เลี้ยงหมั้นหมายให้กับฮว่าเหวินอู่เพราะอยากกำจัดนางออกจากสกุลทั้งอยากได้สินสอด ทว่าสวี่ฉุนฉุนไม่อยากแต่งงาน และนางมีความฝันอยากเป็นเศรษฐีนีอันดับหนึ่งแห่งเมืองฟู่ชุน จึงตั้งใจหาเงินด้วยการทำขนมขาย นั่นทำให้นางได้พบกับโจวจวินเจวี๋ยซึ่งกำลังไล่ล่าใครบางคนจนทำให้ขนมนางเสียหาย เมื่อเขาชดใช้เงินค่าขนมให้นางแบบใจปล้ำ นางก็รู้ว่าผู้ใช้คนนี้น่าจะเหมาะเป็นลูกค้าของนาง เมื่อทั้งคู่พบกันอีกครั้งที่หอฮวาอวี่ และนางได้ช่วยชีวิตเขาไว้ ครั้งนี้โจวจวินเจวี๋ยรู้สึกชอบนางเข้าอย่างจัง เมื่อนางเรียกร้องเงินจากเขาทว่าเขาได้ใช้เงินหมดแล้ว จึงได้ถอดชุดไว้เป็นตัวประกัน ทั้งคู่ได้นัดหมายพบกันที่โรงน้ำชาสกุลโจวเพื่อชดใช้เงิน ทว่าสวี่ฉุนฉุนกลับไม่มาตามนัด เนื่องจากแม่เลี้ยงได้จับขังนางไว้เพื่อที่จะให้แต่งงาน โจวจวินเจวี๋ยรู้เรื่องนี้ด้วยความบังเอิญเขาจึงไปช่วยนางออกมาจากที่ขัง รักวุ่นๆ กับคุณชายขายชา A Camellia Romance

  Through a strange combination of circumstances, Xu Chun Chun catches the eye of the Zhou family which has a reputation for being the world’s number one tea merchant. They intend to have her marry their precious son Zhou Jun Jue who is the legitimate heir of the family. Xu Chun Chun may be the only daughter in their silk manor but she is continually oppressed by her stepmother. As a way out of her situation, Xu Chun Chun grits her teeth and accepts the wedding proposal. She wants nothing more than to be divorced but finds herself in a bind because Zhou Jun Jue has fallen in love with her.

  While Xu Chun Chun is the sole daughter of their silk manor family, she is continually oppressed by her stepmother. As a way to escape her clutches, Xu Chun Chun grits her teeth and begrudgingly accepts the Zhou family’s wedding proposal.

  All too soon, she wants nothing more than to be divorced but finds herself in a bind knowing that Zhou Jun Jue has fallen for her.

  เรื่องราวของ สวี่ฉุนฉุน คุณหนูใหญ่แห่งตระกูลสวี่ ถูกแม่เลี้ยงหมั้นหมายให้กับฮว่าเหวินอู่เพราะอยากกำจัดนางออกจากสกุลทั้งอยากได้สินสอด ทว่าสวี่ฉุนฉุนไม่อยากแต่งงาน และนางมีความฝันอยากเป็นเศรษฐีนีอันดับหนึ่งแห่งเมืองฟู่ชุน จึงตั้งใจหาเงินด้วยการทำขนมขาย นั่นทำให้นางได้พบกับโจวจวินเจวี๋ยซึ่งกำลังไล่ล่าใครบางคนจนทำให้ขนมนางเสียหาย เมื่อเขาชดใช้เงินค่าขนมให้นางแบบใจปล้ำ นางก็รู้ว่าผู้ใช้คนนี้น่าจะเหมาะเป็นลูกค้าของนาง เมื่อทั้งคู่พบกันอีกครั้งที่หอฮวาอวี่ และนางได้ช่วยชีวิตเขาไว้ ครั้งนี้โจวจวินเจวี๋ยรู้สึกชอบนางเข้าอย่างจัง เมื่อนางเรียกร้องเงินจากเขาทว่าเขาได้ใช้เงินหมดแล้ว จึงได้ถอดชุดไว้เป็นตัวประกัน ทั้งคู่ได้นัดหมายพบกันที่โรงน้ำชาสกุลโจวเพื่อชดใช้เงิน ทว่าสวี่ฉุนฉุนกลับไม่มาตามนัด เนื่องจากแม่เลี้ยงได้จับขังนางไว้เพื่อที่จะให้แต่งงาน โจวจวินเจวี๋ยรู้เรื่องนี้ด้วยความบังเอิญเขาจึงไปช่วยนางออกมาจากที่ขัง

  Through a strange combination of circumstances, Xu Chun Chun catches the eye of the Zhou family which has a reputation for being the world’s number one tea merchant. They intend to have her marry their precious son Zhou Jun Jue who is the legitimate heir of the family. Xu Chun Chun may be the only daughter in their silk manor but she is continually oppressed by her stepmother. As a way out of her situation, Xu Chun Chun grits her teeth and accepts the wedding proposal. She wants nothing more than to be divorced but finds herself in a bind because Zhou Jun Jue has fallen in love with her.

  While Xu Chun Chun is the sole daughter of their silk manor family, she is continually oppressed by her stepmother. As a way to escape her clutches, Xu Chun Chun grits her teeth and begrudgingly accepts the Zhou family’s wedding proposal.

  All too soon, she wants nothing more than to be divorced but finds herself in a bind knowing that Zhou Jun Jue has fallen for her.

  Leave a Reply